Choď na obsah Choď na menu

Skratky predmetov

Skratky vyučovacích predmetov

SJL - Slovenský jazyk a literatúra

ANH - Angličtina hrou

ANJ - Anglický jazyk

MAT - Matematika

INF - Informatika

PVO - Prvouka

PDA - Prírodoveda

VLA - Vlastiveda

NAV - Náboženská výchova

PRV - Pracovné vyučovanie

HUV - Hudobná výchova

VYV - Výtvarná výchova

TSV - Telesná a športová výchova

ETV - Etická výchova

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum