Choď na obsah Choď na menu

Najstaršia zmienka o škole v Petrovej Vsi pochádza zo 4. novembra 1756. Uskutočnila sa tu kanonická vizitácia, v ktorej sa spomína, že v obci je Stará škola o ktorej si už nikto nepamätá kedy bola vybudovaná. V nej sa nachádzala jedna učebňa, byt správcu a jedna izba pre učiteľa. Po zavedení povinnej školskej dochádzky v roku 1868 narástol aj počet detí v petrovoveskej škole. V roku 1879 preto prišlo k jej rozšíreniu o ďalšiu triedu. Do roku 1893 dochádzali do školy v Petrovej Vsi aj deti s Letničia.

Ďalším prameňom o školstve v obci sú zápisnice rímsko – katolíckej stolice vedené od roku 1877. Od roku 1882 sú písané v slovenskom jazyku. V roku 1911 mala škola vo dvoch triedach 141 žiakov. V školskom roku 1929/30 bola škola rozšírená na trojtriednu. V roku 1932 sa počet žiakov zvýšil na 220 a bola preto zriadená štvrtá trieda.

Na jar v roku 1933 sa započalo so stavbou novej školskej budovy. Už prvého septembra toho istého roku sa v škole začalo s vyučovaním. V rokoch 1880 – 1927 bol správcom školy Pavol Žiška. Bol spoluzakladateľom Katolíckeho čitateľského kruhu, viedol spevácky zbor. V rokoch 1932 – 1935 bol správcom školy Ján Marhulík. Od roku 1935 vykonávala funkciu správcu školy Anna Šimoníková, rodená Votavová, pôvodom z Moravy. Preto v roku 1939, ako cudzia štátna príslušníčka bola prepustená zo štátnych služieb. Po nej, až do roku 1948 bol správcom školy Silvester Rabara. Toho vystriedal na jeden školský rok Karol Bitter už vo funkcii riaditeľa. Ďalším riaditeľom školy bol František Dorocák, pôvodom z východného Slovenska. V roku 1953 viedla školu Jolana Halušová a po nej Ferdinand Vizváry z Gbelov. V rokoch 1958 – 1961 viedol školu Pavol Cobor, v roku 1961 a 1962 zasa Jozef Jarábek, ktorý po krátkom pôsobení na škole tragicky zahynul pri dopravnej nehode na ceste z Petrovej Vsi do Holíča. V rokoch 1962 – 1991 viedla školu Mária Reháková, rodená Masaryková, rodáčka z Radimova. Po nej prevzala funkciu riaditeľky Anna Martinkovičová z Gbelov. V roku 1999 sa novou riaditeľkou stala pani Lena Šteflíková tiež z Gbelov.

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum