Choď na obsah Choď na menu

Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

HenryPourn - Pozrite sa, ako Robot robí $ 1000 z $ 1 investícií. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

# 1 finančný expert v sieti! Pozrite sa na nového robota.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Už nie je potrebné hľadať prácu. Práca online. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Už nie je potrebné hľadať prácu. Práca online.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Check out the new financial tool, which can make you rich. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

No need to work anymore. Just launch the robot.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Vyskúšajte automatický robot, aby ste zarábali celý deň. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Najlepší spôsob pre každého, kto sa ponáhľa za finančnú nezávislosť.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

HenryPourn - Začať robiť tisíce dolárov každý týždeň. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Malé investície môžu priniesť veľa dolárov rýchlo.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Financial independence is what everyone needs. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

There is no need to look for a job anymore. Work online.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Only one click can grow up your money really fast. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Earning money in the Internet is easy if you use Robot.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Nie je potrebné zostať hore celú noc, ako zarobiť peniaze. Spustite robota. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Váš počítač vám môže priniesť ďalšie príjmy, ak používate tento Robot.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - The additional income for everyone. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Spustite robota a nechajte ho priniesť peniaze.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Trust your dollar to the Robot and see how it grows to $100. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Financial robot is the best companion of rich people.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Spustite finančný topánok teraz začať zarábať. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Pozrite sa na Nový finančný nástroj, ktorý vás môže zbohatnúť.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Zarobte tisíce dolárov. Finančné robot Vám pomôže to urobiť! Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Vieme, ako urobiť našu budúcnosť bohatou a vy?
Odkaz - - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Je to najlepší čas na spustenie robota získať viac peňazí. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Len jedno kliknutie môže premeniť dolára $ 1000.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Financial robot is your success formula is found. Learn more about it. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Spustite finančný topánok teraz začať zarábať.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Jedno kliknutie robota vám môže priniesť tisíce dolárov. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Potrebuješ peniaze? Získajte to bez opustenia vášho domova.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

HenryPourn - Finančný robot je váš úspech vzorec je nájdený. Prečítajte si viac o tom. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Finančná nezávislosť je to, čo každý potrebuje.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Nemáš peniaze? Získajte ho online. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Začať robiť tisíce dolárov každý týždeň.
Odkaz - - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Earn additional money without efforts. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Buy everything you want earning money online.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Zarobiť peniaze na internete pomocou tohto topánok. Naozaj to funguje! Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Jeden dolár nie je nič, ale to môže rásť do $100 tu.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

JosephTop - News 2020 2021

A new company in which over half a year more than 17 million people https://crowd1.com/signup/tatyanaflorida have registered. Profit comes from the shares of the world's largest gaming channels. Gambling, mobile share with us 50%. Passive and active income. Viber/WhatsApp +12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80

následující »


Posledné fotografie

Archív

Kalendár
júl / 2021

Fotoalbum