Choď na obsah Choď na menu
 


Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Každý si môže zarobiť toľko, koľko chce žalovať tento topánok. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 9. 8. 2020 6:56)

Robot je najlepším riešením pre každého,kto chce zarobiť.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Dokonca aj dieťa vie, ako zarobiť peniaze. Naozaj? Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 9. 8. 2020 3:58)

Aby vaše peniaze pracovať pre vás celý deň.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Použitie tohto robota je najlepší spôsob, ako vás bohatý. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 9. 8. 2020 2:18)

Už nemusíš pracovať. Stačí spustiť robota.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Nechajte svoje peniaze rastú do hlavného mesta s týmto robotom. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 9. 8. 2020 2:01)

Finančný robot je váš úspech vzorec je nájdený. Prečítajte si viac o tom.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Len jedno kliknutie môže premeniť dolára $ 1000. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 9. 8. 2020 0:54)

Zarábať peniaze, nie vojna! Finančný Robot je to, čo potrebujete.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Dodatočný príjem je k dispozícii pre každého, kto používa tohto robota. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 8. 8. 2020 12:44)

Váš počítač vám môže priniesť ďalšie príjmy, ak používate tento Robot.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Dokonca aj dieťa vie, ako zarobiť peniaze. Naozaj? Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 8. 8. 2020 9:55)

Zarobte tisíce dolárov. Platiť nič.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Potrebuješ peniaze? Finančný robot je vaše riešenie. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 8. 8. 2020 8:59)

Každý si môže zarobiť toľko, koľko chce žalovať tento topánok.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Launch the best investment instrument to start making money today. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 8. 8. 2020 2:24)

The success formula is found. Learn more about it.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

# 1 finančný expert v sieti! Pozrite sa na nového robota. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 8. 8. 2020 0:18)

Dodatočný príjem pre každého.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Robiť tisíce každý týždeň pracuje online tu. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 7. 8. 2020 22:49)

Už nie je potrebné hľadať prácu. Práca online.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Finančná nezávislosť je to, čo každý potrebuje. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 7. 8. 2020 14:04)

Premeniť $ 1 na $ 100 okamžite. Použite finančný Robot.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Dôverujte finančnému botovi, aby sa stal bohatým. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 7. 8. 2020 13:52)

Online príjem je váš kľúč k úspechu.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Už nemusíš pracovať. Stačí spustiť robota. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 7. 8. 2020 12:35)

Obrovský príjem bez investícií je k dispozícii.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Try out the automatic robot to keep earning all day long. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 7. 8. 2020 10:00)

Financial robot is a great way to manage and increase your income.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Pozrite sa na Nový finančný nástroj, ktorý vás môže zbohatnúť. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 7. 8. 2020 9:13)

Wow! Toto je najrýchlejší spôsob finančnej nezávislosti.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Online práca môže byť naozaj efektívne, ak používate tento Robot. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 7. 8. 2020 5:01)

Potrebuješ peniaze? Získajte ju tu ľahko! Stačí stlačiť toto na spustenie robota.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Looking for additional money? Try out the best financial instrument. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 7. 8. 2020 2:21)

Zarábať peniaze, nie vojna! Finančný Robot je to, čo potrebujete.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

The huge income without investments is available. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryPourn, 7. 8. 2020 1:31)

Stále nie je milionár? Finančný robot vás urobí!
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Best lolita2

(Eugeneberge, 6. 8. 2020 23:02)

######## FREE #########
ULTIMATE РТНС COLLECTION
NO PAY, PREMIUM or PAYLINK
DOWNLOAD ALL СР FOR FREE
=======================
Description:-> gg.gg/e8ioj
=======================
Webcams РТНС 1999-2020 FULL
STICKAM, Skype, video_mail_ru
Omegle, Vichatter, Interia_pl
BlogTV, Online_ru, murclub_ru
=======================
Complete series LS, BD, YWM
Sibirian Mouse, St. Peterburg
Moscow, Liluplanet, Kids Box
Fattman, Falkovideo, Bibigon
Paradise Birds, GoldbergVideo
Fantasia Models, Cat Goddess
Valya and Irisa, Tropical Cuties
Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
Home Made Model (HMM)
=======================
Gay рthс collection: Luto
Blue Orchid, PJK, KDV, RBV
=======================
Nudism: Naturism in Russia
Helios Natura, Holy Nature
Naturist Freedom, Eurovid
=======================
ALL studio collection: from
Acrobatic Nymрhеts to Your
Lоlitаs (more 100 studios)
=======================
Collection european, asian,
latin and ebony girls (all
the Internet video) > 4Tb
=======================
Rurikon Lоli library 171.4Gb
manga, game, anime, 3D
=======================
This and much more here:
or --> gg.gg/ezl52
or --> xtl.jp/?aj
or --> xor.tw/4pt0y
or --> v.ht/nCMCF
or --> cutt.us/Kiet0
or --> gg.gg/fzk4d
or --> v.ht/Pap1
or --> xtl.jp/?Of
or --> gg.gg/fzl0u
######## FREE #########
-----------------
-----------------xrw