Choď na obsah Choď na menu

Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

HenryPourn - Vaše peniaze fungujú aj keď spíte. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Tešíme sa na príjem? Zapni to.
Odkaz - - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Zarábaní peňazí v sieti je jednoduchšie teraz. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Dôverujte finančnému botovi, aby sa stal bohatým.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Tento robot vám môže priniesť peniaze 24/7. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Použitie tohto robota je najlepší spôsob, ako vás bohatý.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Try out the automatic robot to keep earning all day long. Link - https://bit.ly/35CIQS0

Join the society of successful people who make money here.
Link - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Wow! This Robot is a great start for an online career. Link - https://bit.ly/35CIQS0

Make your laptop a financial instrument with this program.
Link - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Potrebuješ peniaze? Dostať ju tu ľahko? Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Každý, kto potrebuje peniaze, by mal vyskúšať tohto robota.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Financial robot is a great way to manage and increase your income. Link - https://bit.ly/35CIQS0

The huge income without investments is available, now!
Link - https://bit.ly/35CIQS0

Thomastheft - 2009 2009 TWITTER ACCOUNT HAS 679 FOLLOWERS 98 AUDIT

Doğrulanmış twitter hesabı ( verified twitter account )

Click here
https://sellaccs.net

PM
Skype & Telegram : congmmo
ICQ : @652720497
Email : congmmo@gmail . com
Thanks

HenryPourn - Vyskúšajte najlepší finančný robot na internete. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Online topánok vám prinesie bohatstvo a spokojnosť.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Need some more money? Robot will earn them really fast. Link - https://bit.ly/35CIQS0

Online príjem je váš kľúč k úspechu.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Zarobiť peniaze on-line, zostať doma v tejto studenej zime. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Vaše peniaze fungujú aj keď spíte.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Need some more money? Robot will earn them really fast. Link - https://bit.ly/35CIQS0

Spustite finančný Robot a robte svoju firmu.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Let the financial Robot be your companion in the financial market. Link - https://bit.ly/35CIQS0

Najlepší spôsob pre každého, kto sa ponáhľa za finančnú nezávislosť.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Len jedno kliknutie môže vyrásť svoje peniaze naozaj rýchlo. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Robot je najlepší spôsob, ako pre každého, kto hľadá finančnú nezávislosť.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Úspech vzorec je nájdený. Prečítajte si viac o tom. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Nemajú žiadne finančné zručnosti? Nech Robot zarobiť peniaze pre vás.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Tisíce dolárov sú zaručené, ak používate tento robot. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Len jedno kliknutie môže vyrásť svoje peniaze naozaj rýchlo.
Odkaz - - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Zarábaní peňazí v sieti je jednoduchšie teraz. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Robot nikdy nespí. To robí peniaze pre vás 24/7.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Robot je najlepším riešením pre každého,kto chce zarobiť. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Každý si môže zarobiť toľko, koľko chce žalovať tento topánok.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Najrýchlejší spôsob, ako vám peňaženku tučný je tu. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Získajte informácie o najrýchlejšom spôsobe finančnej nezávislosti.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

HenryPourn - Join the society of successful people who make money here. Link - https://bit.ly/35CIQS0

Earn additional money without efforts.
Link - https://bit.ly/35CIQS0

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80

následující »


Posledné fotografie

Archív

Kalendár
júl / 2021

Fotoalbum