Choď na obsah Choď na menu
 


Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Vieme, ako urobiť našu budúcnosť bohatou a vy? Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 9:44)

Vieme, ako zvýšiť vašu finančnú stabilitu.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Potrebujete hotovosť? Spustite tento robot a uvidíte, čo to môže. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 11. 11. 2020 7:16)

Každý si môže zarobiť toľko, koľko chce žalovať tento topánok.
Odkaz - - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Vieme, ako sa stať bohatým a vy? Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 7:11)

Pozor! Finančné robot môže priniesť milióny!
Odkaz - - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Online zárobky sú najjednoduchší spôsob finančnej nezávislosti. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 6:36)

Online zárobky sú najjednoduchší spôsob finančnej nezávislosti.
Odkaz - - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Malé investície môžu priniesť veľa dolárov rýchlo. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 6:18)

Dôverujte finančnému botovi, aby sa stal bohatým.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Potrebuješ peniaze? Získajte ju tu ľahko! Stačí stlačiť toto na spustenie robota. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 11. 11. 2020 5:25)

Nemajú žiadne finančné zručnosti? Nech Robot zarobiť peniaze pre vás.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Finančný Robot je vaše budúce bohatstvo a nezávislosť. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 4:06)

On-line finančné Robot je váš kľúč k úspechu.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Finančný robot zaručuje všetkým stabilitu a príjmy. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 3:28)

Nebojte sa kúpiť všetko, čo chcete s dodatočným príjmom.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Vyskúšajte najlepší finančný robot na internete. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 3:20)

Aby vaše peniaze pracovať pre vás celý deň.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Pozrite sa na najnovší spôsob, ako urobiť fantastický zisk. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 2:47)

Nemajú žiadne finančné zručnosti? Nech Robot zarobiť peniaze pre vás.
Odkaz - - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Dokonca aj dieťa vie, ako zarobiť peniaze. Naozaj? Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 2:36)

Spustite finančný topánok teraz začať zarábať.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

No worries if you are fired. Work online. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 2:36)

Learn how to make hundreds of backs each day.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Malé investície môžu priniesť veľa dolárov rýchlo. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 0:15)

Dodatočný príjem pre každého.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Sledujte, ako vaše peniaze rastú, keď investujete s robotom. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 11. 11. 2020 0:05)

Finančný robot zaručuje všetkým stabilitu a príjmy.
Odkaz - - https://moneylinks.page.link/6SuK

Finančný Robot je vaše budúce bohatstvo a nezávislosť. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 10. 11. 2020 23:01)

Zarobte tisíce dolárov. Platiť nič.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

The online income is your key to success. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 10. 11. 2020 22:17)

The huge income without investments is available.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Online práca vám môže priniesť fantastický zisk. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 10. 11. 2020 19:46)

Vieme, ako zvýšiť vašu finančnú stabilitu.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Правельный выбор

(Brus amara, 10. 11. 2020 15:55)

As a rule, having asked a question of installation of a ladder in the house, owners don't assume that the ladder and its protection are two absolutely different products. Well, if the same company, like us, is engaged in the arrangement of turnkey facilities and can offer to make a ladder and metal fences on it in one set, but in practice it is rare. Therefore, before any owner of the stairs in the house the question arises: how to make it safe, we guarantee the best conditions for cooperation thanks to our own production, high potential design office and focus on long-term mutually beneficial partnership. Here you can buy not only standard fencing for stairs, but also design, made to order and is amazingly cheap. New construction technologies, developing rapidly, allow to use light, modern, reliable and weightless structures. Stair railings made of stainless steel are such that the price thereof is acceptable. Railings made of reliable material: an important structural element, part of the design of the building, the guarantors of safety and easy descent and ascent the stairs. Protections for ladders which are offered by our company differ in reliability, resistance to various aggressive influences and faultless appearance. In addition, their manufacture takes into account all kinds of standards and requirements relevant to this group of products. It is difficult to imagine a building in which there will be no stair railings, the presence of which increases the convenience, safety when moving. Note that today for the manufacture of construction offers a large selection of elements with which it is possible to quickly perform the installation of the structure, which for many years will last without losing the original qualities. Manufacturing and installation of stainless steel stairs is inexpensive compared to designs from other materials with equal quality characteristics. However, stainless steel is much more popular material-it is easy to handle, combine with other materials, install and care for the finished product

Finančný Robot pracuje pre vás, aj keď spíte. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 10. 11. 2020 15:13)

Nech je finančný Robot vaším spoločníkom na finančnom trhu.
Odkaz - - https://goo-gl.ru.com/3EQ

No need to worry about the future if your use this financial robot. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 10. 11. 2020 13:13)

Still not a millionaire? The financial robot will make you him!
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ