Choď na obsah Choď na menu

Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

HenryPourn - Launch the best investment instrument to start making money today. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

The success formula is found. Learn more about it.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - # 1 finančný expert v sieti! Pozrite sa na nového robota. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Dodatočný príjem pre každého.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Robiť tisíce každý týždeň pracuje online tu. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Už nie je potrebné hľadať prácu. Práca online.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Finančná nezávislosť je to, čo každý potrebuje. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Premeniť $ 1 na $ 100 okamžite. Použite finančný Robot.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Dôverujte finančnému botovi, aby sa stal bohatým. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Online príjem je váš kľúč k úspechu.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Už nemusíš pracovať. Stačí spustiť robota. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Obrovský príjem bez investícií je k dispozícii.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Try out the automatic robot to keep earning all day long. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Financial robot is a great way to manage and increase your income.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Pozrite sa na Nový finančný nástroj, ktorý vás môže zbohatnúť. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Wow! Toto je najrýchlejší spôsob finančnej nezávislosti.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Online práca môže byť naozaj efektívne, ak používate tento Robot. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Potrebuješ peniaze? Získajte ju tu ľahko! Stačí stlačiť toto na spustenie robota.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Looking for additional money? Try out the best financial instrument. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Zarábať peniaze, nie vojna! Finančný Robot je to, čo potrebujete.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - The huge income without investments is available. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Stále nie je milionár? Finančný robot vás urobí!
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Eugeneberge - Best lolita2

######## FREE #########
ULTIMATE РТНС COLLECTION
NO PAY, PREMIUM or PAYLINK
DOWNLOAD ALL СР FOR FREE
=======================
Description:-> gg.gg/e8ioj
=======================
Webcams РТНС 1999-2020 FULL
STICKAM, Skype, video_mail_ru
Omegle, Vichatter, Interia_pl
BlogTV, Online_ru, murclub_ru
=======================
Complete series LS, BD, YWM
Sibirian Mouse, St. Peterburg
Moscow, Liluplanet, Kids Box
Fattman, Falkovideo, Bibigon
Paradise Birds, GoldbergVideo
Fantasia Models, Cat Goddess
Valya and Irisa, Tropical Cuties
Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
Home Made Model (HMM)
=======================
Gay рthс collection: Luto
Blue Orchid, PJK, KDV, RBV
=======================
Nudism: Naturism in Russia
Helios Natura, Holy Nature
Naturist Freedom, Eurovid
=======================
ALL studio collection: from
Acrobatic Nymрhеts to Your
Lоlitаs (more 100 studios)
=======================
Collection european, asian,
latin and ebony girls (all
the Internet video) > 4Tb
=======================
Rurikon Lоli library 171.4Gb
manga, game, anime, 3D
=======================
This and much more here:
or --> gg.gg/ezl52
or --> xtl.jp/?aj
or --> xor.tw/4pt0y
or --> v.ht/nCMCF
or --> cutt.us/Kiet0
or --> gg.gg/fzk4d
or --> v.ht/Pap1
or --> xtl.jp/?Of
or --> gg.gg/fzl0u
######## FREE #########
-----------------
-----------------xrw

HenryPourn - Need money? The financial robot is your solution. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Našli sme najrýchlejší spôsob, ako byť bohatý. Zisti to tu.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Finančný robot je skvelý spôsob, ako spravovať a zvyšovať svoj príjem. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Každý váš dolár môže premeniť $ 100 po obede tohto robota.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - The financial Robot is the most effective financial tool in the net! Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Peniaze, peniaze! Zarobiť viac peňazí s finančným robotom!
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Rich people are rich because they use this robot. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Every your dollar can turn into $100 after you lunch this Robot.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - No need to worry about the future if your use this financial robot. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Nie je potrebné sa starať o budúcnosť, ak vaše použitie tohto finančného robota.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Dokonca aj dieťa vie, ako zarobiť peniaze. Naozaj? Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Investovať $ 1 dnes ,aby sa $ 1000 zajtra.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - No worries if you are fired. Work online. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Začať robiť tisíce dolárov každý týždeň.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

HenryPourn - Have no financial skills? Let Robot make money for you. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Online Bot will bring you wealth and satisfaction.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250

následující »


Posledné fotografie

Archív

Kalendár
február / 2024

Fotoalbum