Choď na obsah Choď na menu
 


Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Online príjem je najjednoduchší spôsob, ako sa vám sen. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 13. 11. 2020 11:27)

# 1 finančný expert v sieti! Pozrite sa na nového robota.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Make your computer to be you earning instrument. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 13. 11. 2020 11:12)

Your money work even when you sleep.
Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Finančný robot je skvelý spôsob, ako spravovať a zvyšovať svoj príjem. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 13. 11. 2020 11:09)

Finančný Robot je váš expert # 1 na zarábaní peňazí.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

11x11

(DianaWhott, 13. 11. 2020 10:23)

11x11 now https://redirect.7offers.ru/e36bfc98

Dodatočný príjem pre každého. Odkaz - https://bit.ly/2H0uKAA

(HenryPourn, 13. 11. 2020 10:08)

Finančný robot zaručuje všetkým stabilitu a príjmy.
Odkaz - https://bit.ly/2H0uKAA

Finančný Robot je váš expert # 1 na zarábaní peňazí. Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

(HenryPourn, 13. 11. 2020 7:44)

Najlepšie online práce pre dôchodcov. Urobte svoj starý vek bohatý.
Odkaz - - https://moneylinks.page.link/6SuK

Finančný Robot je váš expert # 1 na zarábaní peňazí. Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

(HenryPourn, 13. 11. 2020 7:35)

Najlepšie online práce pre dôchodcov. Urobte svoj starý vek bohatý.
Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

Nechajte svoje peniaze rastú do hlavného mesta s týmto robotom. Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

(HenryPourn, 13. 11. 2020 7:34)

Potrebuješ peniaze? Finančný robot je vaše riešenie.
Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

Tisíce dolárov sú zaručené, ak používate tento robot. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 13. 11. 2020 5:28)

Nech je finančný Robot vaším spoločníkom na finančnom trhu.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Making money is very easy if you use the financial Robot. Link - https://bit.ly/2Ixcf7j

(HenryPourn, 13. 11. 2020 5:01)

Make $1000 from $1 in a few minutes. Launch the financial robot now.
Link - https://bit.ly/2Ixcf7j

Potrebujete hotovosť? Spustite tento robot a uvidíte, čo to môže. Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

(HenryPourn, 13. 11. 2020 5:01)

Online práca vám môže priniesť fantastický zisk.
Odkaz - - https://bit.ly/2Ixcf7j

Zistite si o najjednoduchší spôsob, ako peniaze zarábať. Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

(HenryPourn, 13. 11. 2020 0:53)

Stále nie je milionár? Oprav to teraz!
Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

Just one click can turn you dollar into $1000. Link - https://bit.ly/2UmKxgc

(HenryPourn, 12. 11. 2020 18:42)

Finančný Robot je vaše budúce bohatstvo a nezávislosť.
Odkaz - https://bit.ly/2UmKxgc

Hľadáte jednoduchý spôsob, ako zarobiť peniaze? Pozrite sa na finančný robot. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 12. 11. 2020 16:13)

Získajte ďalšie peniaze bez úsilia a zručností.
Odkaz - - https://bit.ly/2UmKxgc

Aliexpress, shopping

(RichardTup, 12. 11. 2020 11:57)

<img src="https://i.mycdn.me/i?r=AEE-HZfz734vGAKlsp5gLh-pMhZ7hvLPD32yXsOcWJPg9OtQlD6JX4iUezjoDfPKTdDKJLHsazBXODze0CkTvfuB&fn=external_8">

5 Pairs Arrival Women Socks Funny Fruits Cute Happy Silicone Slip Invisible Cotton Sock 35-40 Printed Socking Christmas Gift.
https://t.co/7Ef6DJzAf8

Spustite finančný topánok teraz začať zarábať. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 12. 11. 2020 11:36)

Investovať $ 1 dnes ,aby sa $ 1000 zajtra.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Make money 24/7 without any efforts and skills. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 12. 11. 2020 11:17)

Make thousands of bucks. Pay nothing.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Check out the new financial tool, which can make you rich. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 12. 11. 2020 10:37)

The online income is your key to success.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Urobiť $ 1000 z $1 za pár minút. Spustite finančného robota teraz. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 12. 11. 2020 6:04)

Spustite finančný Robot a robte svoju firmu.
Odkaz - - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Tisíce dolárov sú zaručené, ak používate tento robot. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

(HenryPourn, 12. 11. 2020 4:21)

Už nie je potrebné hľadať prácu. Práca online.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ