Choď na obsah Choď na menu

Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

HenryPourn - Make your computer to be you earning instrument. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Your money work even when you sleep.
Link - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Finančný robot je skvelý spôsob, ako spravovať a zvyšovať svoj príjem. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Finančný Robot je váš expert # 1 na zarábaní peňazí.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

DianaWhott - 11x11

11x11 now https://redirect.7offers.ru/e36bfc98

HenryPourn - Dodatočný príjem pre každého. Odkaz - https://bit.ly/2H0uKAA

Finančný robot zaručuje všetkým stabilitu a príjmy.
Odkaz - https://bit.ly/2H0uKAA

HenryPourn - Finančný Robot je váš expert # 1 na zarábaní peňazí. Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

Najlepšie online práce pre dôchodcov. Urobte svoj starý vek bohatý.
Odkaz - - https://moneylinks.page.link/6SuK

HenryPourn - Finančný Robot je váš expert # 1 na zarábaní peňazí. Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

Najlepšie online práce pre dôchodcov. Urobte svoj starý vek bohatý.
Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

HenryPourn - Nechajte svoje peniaze rastú do hlavného mesta s týmto robotom. Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

Potrebuješ peniaze? Finančný robot je vaše riešenie.
Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

HenryPourn - Tisíce dolárov sú zaručené, ak používate tento robot. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Nech je finančný Robot vaším spoločníkom na finančnom trhu.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

HenryPourn - Making money is very easy if you use the financial Robot. Link - https://bit.ly/2Ixcf7j

Make $1000 from $1 in a few minutes. Launch the financial robot now.
Link - https://bit.ly/2Ixcf7j

HenryPourn - Potrebujete hotovosť? Spustite tento robot a uvidíte, čo to môže. Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

Online práca vám môže priniesť fantastický zisk.
Odkaz - - https://bit.ly/2Ixcf7j

HenryPourn - Zistite si o najjednoduchší spôsob, ako peniaze zarábať. Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

Stále nie je milionár? Oprav to teraz!
Odkaz - https://bit.ly/2Ixcf7j

HenryPourn - Just one click can turn you dollar into $1000. Link - https://bit.ly/2UmKxgc

Finančný Robot je vaše budúce bohatstvo a nezávislosť.
Odkaz - https://bit.ly/2UmKxgc

HenryPourn - Hľadáte jednoduchý spôsob, ako zarobiť peniaze? Pozrite sa na finančný robot. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Získajte ďalšie peniaze bez úsilia a zručností.
Odkaz - - https://bit.ly/2UmKxgc

RichardTup - Aliexpress, shopping

<img src="https://i.mycdn.me/i?r=AEE-HZfz734vGAKlsp5gLh-pMhZ7hvLPD32yXsOcWJPg9OtQlD6JX4iUezjoDfPKTdDKJLHsazBXODze0CkTvfuB&fn=external_8">

5 Pairs Arrival Women Socks Funny Fruits Cute Happy Silicone Slip Invisible Cotton Sock 35-40 Printed Socking Christmas Gift.
https://t.co/7Ef6DJzAf8

HenryPourn - Spustite finančný topánok teraz začať zarábať. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Investovať $ 1 dnes ,aby sa $ 1000 zajtra.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Make money 24/7 without any efforts and skills. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Make thousands of bucks. Pay nothing.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Check out the new financial tool, which can make you rich. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

The online income is your key to success.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Urobiť $ 1000 z $1 za pár minút. Spustite finančného robota teraz. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Spustite finančný Robot a robte svoju firmu.
Odkaz - - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Tisíce dolárov sú zaručené, ak používate tento robot. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Už nie je potrebné hľadať prácu. Práca online.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Vieme, ako urobiť našu budúcnosť bohatou a vy? Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Finančný Robot je váš expert # 1 na zarábaní peňazí.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250

následující »


Posledné fotografie

Archív

Kalendár
február / 2024

Fotoalbum