Choď na obsah Choď na menu

Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

HenryPourn - Váš počítač vám môže priniesť ďalšie príjmy, ak používate tento Robot. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Každý si môže zarobiť toľko, koľko chce žalovať tento topánok.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Everyone can earn as much as he wants suing this Bot. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Najrýchlejší spôsob, ako vám peňaženku tučný je tu.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Malé investície môžu priniesť veľa dolárov rýchlo. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Hľadáte jednoduchý spôsob, ako zarobiť peniaze? Pozrite sa na finančný robot.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Premeniť $ 1 na $ 100 okamžite. Použite finančný Robot. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Každý si môže zarobiť toľko, koľko chce teraz.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Invest $1 today to make $1000 tomorrow. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Check out the new financial tool, which can make you rich.
Link - - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Wow! This Robot is a great start for an online career. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

The online income is your key to success.
Link - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Thousands of bucks are guaranteed if you use this robot. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Financial robot guarantees everyone stability and income.
Link - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Finančný robot je váš úspech vzorec je nájdený. Prečítajte si viac o tom. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Pozor! Finančné robot môže priniesť milióny!
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Potrebuješ peniaze? Finančný robot je vaše riešenie. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Finančná nezávislosť je to, čo každý potrebuje.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Financial robot is the best companion of rich people. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Tento robot Vám pomôže, aby sa stovky dolárov každý deň.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Sledujte, ako vaše peniaze rastú, keď investujete s robotom. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Finančný robot zaručuje všetkým stabilitu a príjmy.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

HenryPourn - Online príjem je váš kľúč k úspechu. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Získajte ďalšie peniaze bez úsilia a zručností.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Aby vaše peniaze pracovať pre vás celý deň. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Zarobiť peniaze on-line, zostať doma v tejto studenej zime.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Zarobiť peniaze na internete pomocou tohto topánok. Naozaj to funguje! Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Už nemusíš pracovať. Stačí spustiť robota.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Financial robot keeps bringing you money while you sleep. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Every your dollar can turn into $100 after you lunch this Robot.
Link - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Start making thousands of dollars every week. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Zistite si o najjednoduchší spôsob, ako peniaze zarábať.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Zarobte tisíce dolárov. Platiť nič. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Obrovský príjem bez investícií je k dispozícii.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Nemajú žiadne finančné zručnosti? Nech Robot zarobiť peniaze pre vás. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Nemajú žiadne finančné zručnosti? Nech Robot zarobiť peniaze pre vás.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Tisíce dolárov sú zaručené, ak používate tento robot. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Váš počítač vám môže priniesť ďalšie príjmy, ak používate tento Robot.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

HenryPourn - Spustite finančný Robot a robte svoju firmu. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Len jedno kliknutie môže premeniť dolára $ 1000.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250

následující »


Posledné fotografie

Archív

Kalendár
november / 2023

Fotoalbum