Choď na obsah Choď na menu
 


Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Pozor! Tu si môžete zarobiť peniaze on-line! Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 9:52)

Finančný Robot je najefektívnejším finančným nástrojom v sieti!
Odkaz - - https://moneylinks.page.link/6SuK

Váš počítač vám môže priniesť ďalšie príjmy, ak používate tento Robot. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 9:24)

Každý si môže zarobiť toľko, koľko chce žalovať tento topánok.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

Everyone can earn as much as he wants suing this Bot. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 7:58)

Najrýchlejší spôsob, ako vám peňaženku tučný je tu.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Malé investície môžu priniesť veľa dolárov rýchlo. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 7:44)

Hľadáte jednoduchý spôsob, ako zarobiť peniaze? Pozrite sa na finančný robot.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Premeniť $ 1 na $ 100 okamžite. Použite finančný Robot. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 6:30)

Každý si môže zarobiť toľko, koľko chce teraz.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Invest $1 today to make $1000 tomorrow. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 3:40)

Check out the new financial tool, which can make you rich.
Link - - https://bit.ly/3pxwXFd

Wow! This Robot is a great start for an online career. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 3:27)

The online income is your key to success.
Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Thousands of bucks are guaranteed if you use this robot. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 2:28)

Financial robot guarantees everyone stability and income.
Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Finančný robot je váš úspech vzorec je nájdený. Prečítajte si viac o tom. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 1:00)

Pozor! Finančné robot môže priniesť milióny!
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Potrebuješ peniaze? Finančný robot je vaše riešenie. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 0:25)

Finančná nezávislosť je to, čo každý potrebuje.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

Financial robot is the best companion of rich people. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 14. 11. 2020 22:44)

Tento robot Vám pomôže, aby sa stovky dolárov každý deň.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Sledujte, ako vaše peniaze rastú, keď investujete s robotom. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 14. 11. 2020 22:39)

Finančný robot zaručuje všetkým stabilitu a príjmy.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Online príjem je váš kľúč k úspechu. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 14. 11. 2020 20:30)

Získajte ďalšie peniaze bez úsilia a zručností.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Aby vaše peniaze pracovať pre vás celý deň. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 14. 11. 2020 19:52)

Zarobiť peniaze on-line, zostať doma v tejto studenej zime.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Zarobiť peniaze na internete pomocou tohto topánok. Naozaj to funguje! Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 14. 11. 2020 19:42)

Už nemusíš pracovať. Stačí spustiť robota.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

Financial robot keeps bringing you money while you sleep. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 14. 11. 2020 17:25)

Every your dollar can turn into $100 after you lunch this Robot.
Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Start making thousands of dollars every week. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 14. 11. 2020 16:36)

Zistite si o najjednoduchší spôsob, ako peniaze zarábať.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Zarobte tisíce dolárov. Platiť nič. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 14. 11. 2020 9:40)

Obrovský príjem bez investícií je k dispozícii.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

Nemajú žiadne finančné zručnosti? Nech Robot zarobiť peniaze pre vás. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 14. 11. 2020 7:19)

Nemajú žiadne finančné zručnosti? Nech Robot zarobiť peniaze pre vás.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

Tisíce dolárov sú zaručené, ak používate tento robot. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 14. 11. 2020 4:28)

Váš počítač vám môže priniesť ďalšie príjmy, ak používate tento Robot.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd