Choď na obsah Choď na menu

Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

HenryPourn - Wow! Tento Robot je skvelý štart pre online kariéru. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Zarobiť peniaze na internete pomocou tohto topánok. Naozaj to funguje!
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Pozrite sa, ako Robot robí $ 1000 z $ 1 investícií. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Potrebuješ peniaze? Získajte ju tu ľahko! Stačí stlačiť toto na spustenie robota.
Odkaz - - https://moneylinks.page.link/6SuK

HenryPourn - Online zárobky sú najjednoduchší spôsob finančnej nezávislosti. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Najrýchlejší spôsob, ako vám peňaženku tučný je tu.
Odkaz - - https://moneylinks.page.link/6SuK

Raymondscasp - berezovec

https://berezovec.ru/roject/
https://berezovec.ru/ompany/
https://berezovec.ru/poteka/
https://berezovec.ru/ortgage-calculator/
https://berezovec.ru/aternity-capital/
https://berezovec.ru/nstallment/
https://berezovec.ru/ubsidy/
https://berezovec.ru/ews/
https://berezovec.ru/uarantee/
https://berezovec.ru/roperty/
https://berezovec.ru/ooperation/
https://berezovec.ru/ommerce/
https://berezovec.ru/ontact/
https://berezovec.ru/lient/login

HenryPourn - Zarábaní peňazí je veľmi jednoduché, ak používate finančné robota. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Zarábaní peňazí je veľmi jednoduché, ak používate finančné robota.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Začať robiť tisíce dolárov každý týždeň len pomocou tohto robota. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Nebojte sa kúpiť všetko, čo chcete s dodatočným príjmom.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Trust your dollar to the Robot and see how it grows to $100. Link - https://is.gd/HWDxGZ

We know how to increase your financial stability.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - We have found the fastest way to be rich. Find it out here. Link - https://is.gd/HWDxGZ

Check out the automatic Bot, which works for you 24/7.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Začať robiť tisíce dolárov každý týždeň len pomocou tohto robota. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Každý si môže zarobiť toľko, koľko chce teraz.
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Pozrite sa, ako Robot robí $ 1000 z $ 1 investícií. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Finančná nezávislosť je to, čo tento robot zaručuje.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Začať robiť tisíce dolárov každý týždeň len pomocou tohto robota. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Zarobiť peniaze na internete pomocou tohto topánok. Naozaj to funguje!
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Získajte ďalšie peniaze bez úsilia a zručností. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Nech je finančný Robot vaším spoločníkom na finančnom trhu.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Vyskúšajte najlepší finančný robot na internete. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Potrebuješ peniaze? Získajte ju tu ľahko! Stačí stlačiť toto na spustenie robota.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - No worries if you are fired. Work online. Link - https://is.gd/HWDxGZ

Start making thousands of dollars every week.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Making money in the net is easier now. Link - https://is.gd/HWDxGZ

Need money? Get it here easily! Just press this to launch the robot.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Online topánok vám prinesie bohatstvo a spokojnosť. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Robot nikdy nespí. To robí peniaze pre vás 24/7.
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Zarobiť peniaze na internete pomocou tohto topánok. Naozaj to funguje! Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Online práca môže byť naozaj efektívne, ak používate tento Robot.
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

BobbyJen - 225 70 r15 зима

безупречный вебсайт https://coleso.md/235_75_r15_anvelope/ - 205 70 r15 лето, 205 70 r14 md, 225 55 r19 лето

HenryPourn - # 1 finančný expert v sieti! Pozrite sa na nového robota. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Nemáš peniaze? Je ľahké ich tu zarobiť online.
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

HenryPourn - Tento robot vám môže priniesť peniaze 24/7. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Potrebuješ peniaze? Získajte ju tu ľahko! Stačí stlačiť toto na spustenie robota.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250

následující »


Archív

Kalendár
september / 2023

Fotoalbum