Choď na obsah Choď na menu
 


Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Použitie tohto robota je najlepší spôsob, ako vás bohatý. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 11:57)

Zarobiť dolárov len sedí doma.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

One dollar is nothing, but it can grow into $100 here. Link - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 10:28)

Make dollars staying at home and launched this Bot.
Link - https://bit.ly/2IJLNHK

Tešíme sa na príjem? Zapni to. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 8:47)

Zarábaní peňazí v sieti je jednoduchšie teraz.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

North Korea

(RobertNeapy, 16. 11. 2020 5:54)

North Korea
https://www.datanumen.com/outlook-repair/ - North K...

Potrebuješ peniaze? Finančný robot je vaše riešenie. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 4:30)

Finančný Robot pracuje pre vás, aj keď spíte.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Robiť tisíce každý týždeň pracuje online tu. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 3:43)

Pozrite sa na Nový finančný nástroj, ktorý vás môže zbohatnúť.
Odkaz - - https://bit.ly/2IJLNHK

Finančný robot je skvelý spôsob, ako spravovať a zvyšovať svoj príjem. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 2:11)

Nemáš peniaze? Je ľahké ich tu zarobiť online.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Najúspešnejší ľudia už používajú robota. Naozaj? Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 1:58)

Vyskúšajte najlepší finančný robot na internete.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Len jedno kliknutie môže vyrásť svoje peniaze naozaj rýchlo. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 16. 11. 2020 0:39)

Robot je najlepší spôsob, ako pre každého, kto hľadá finančnú nezávislosť.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Potrebuješ peniaze? Dostať ju tu ľahko? Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 20:49)

Tento robot Vám pomôže, aby sa stovky dolárov každý deň.
Odkaz - - https://moneylinks.page.link/6SuK

Zarobiť peniaze on-line, zostať doma v tejto studenej zime. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 20:33)

Nebojte sa kúpiť všetko, čo chcete s dodatočným príjmom.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

On-line finančné Robot je váš kľúč k úspechu. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 17:51)

Dodatočný príjem je k dispozícii pre každého, kto používa tohto robota.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Bohatí ľudia sú bohatí, pretože používajú tohto robota. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 16:41)

Obrovský príjem bez investícií je k dispozícii.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Nie je potrebné pracovať už, keď máte robot zahájený! Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 16:40)

Našli sme najrýchlejší spôsob, ako byť bohatý. Zisti to tu.
Odkaz - - https://bit.ly/3pxwXFd

Check out the automatic Bot, which works for you 24/7. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 14:31)

Financial Robot is #1 investment tool ever. Launch it!
Link - - https://bit.ly/3pxwXFd

Už nemusíš pracovať. Stačí spustiť robota. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 14:01)

Je to najlepší čas na spustenie robota získať viac peňazí.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Make thousands of bucks. Financial robot will help you to do it! Link - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 13:17)

Buy everything you want earning money online.
Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Earning money in the Internet is easy if you use Robot. Link - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 12:06)

Let your money grow into the capital with this Robot.
Link - https://bit.ly/3pxwXFd

Wow! Tento Robot je skvelý štart pre online kariéru. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 11:24)

Tento robot vám môže priniesť peniaze 24/7.
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

Je to najlepší čas na spustenie robota získať viac peňazí. Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd

(HenryPourn, 15. 11. 2020 10:42)

Stále nie je milionár? Finančný robot vás urobí!
Odkaz - https://bit.ly/3pxwXFd