Choď na obsah Choď na menu
 


Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Vyskúšajte najlepší finančný robot na internete. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 17. 11. 2020 7:41)

Dokonca aj dieťa vie, ako urobiť 100 dolárov dnes.
Odkaz - - https://bit.ly/2IJLNHK

Make money in the internet using this Bot. It really works! Link - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 17. 11. 2020 6:48)

Money, money! Make more money with financial robot!
Link - https://bit.ly/2IJLNHK

Zarábať peniaze, nie vojna! Finančný Robot je to, čo potrebujete. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 17. 11. 2020 4:20)

Začať robiť tisíce dolárov každý týždeň len pomocou tohto robota.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Make thousands of bucks. Financial robot will help you to do it! Link - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 17. 11. 2020 3:43)

Pozrite sa na automatické topánok, ktorý pracuje pre vás 24/7.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Robot je najlepším riešením pre každého,kto chce zarobiť. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 17. 11. 2020 3:32)

Začať robiť tisíce dolárov každý týždeň len pomocou tohto robota.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Tešíme sa na príjem? Zapni to. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 17. 11. 2020 3:03)

Poskytnite svojej rodine peniaze vo veku. Spustite robota!
Odkaz - - https://bit.ly/2IJLNHK

It is the best time to launch the Robot to get more money. Link - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 17. 11. 2020 1:33)

Let the Robot bring you money while you rest.
Link - https://bit.ly/2IJLNHK

Každý, kto potrebuje peniaze, by mal vyskúšať tohto robota. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 17. 11. 2020 1:01)

Online zárobky sú najjednoduchší spôsob finančnej nezávislosti.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Make yourself rich in future using this financial robot. Link - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 23:28)

Bohatí ľudia sú bohatí, pretože používajú tohto robota.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Finančný Robot je vaše budúce bohatstvo a nezávislosť. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 23:08)

Robiť tisíce každý týždeň pracuje online tu.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Najúspešnejší ľudia už používajú robota. Naozaj? Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 22:55)

Zistite si o najjednoduchší spôsob, ako peniaze zarábať.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Every your dollar can turn into $100 after you lunch this Robot. Link - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 21:51)

Financial robot is your success formula is found. Learn more about it.
Link - https://bit.ly/2IJLNHK

Získajte informácie o najrýchlejšom spôsobe finančnej nezávislosti. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 20:44)

Pozrite sa na automatické topánok, ktorý pracuje pre vás 24/7.
Odkaz - - https://bit.ly/2IJLNHK

Best lolita2

(Eugeneberge, 16. 11. 2020 14:56)

######## FREE #########
Warning! ALL big parts
premium rar (mix.part01..999)
or huge archives - scam.
bit_lу lmу_dе аww_su and other
paylinks - virus. Be careful.
=======================
Description:-> gg.gg/lua7w
=======================
Webcams РТНС 1999-2020 FULL
STICKAM, Skype, video_mail_ru
Omegle, Vichatter, Interia_pl
BlogTV, Online_ru, murclub_ru
=======================
Complete series LS, BD, YWM
Sibirian Mouse, St. Peterburg
Moscow, Liluplanet, Kids Box
Fattman, Falkovideo, Bibigon
Paradise Birds, GoldbergVideo
Fantasia Models, Cat Goddess
Valya and Irisa, Tropical Cuties
Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
Home Made Model (HMM)
=======================
Gay рthс collection: Luto
Blue Orchid, PJK, KDV, RBV
=======================
Nudism: Naturism in Russia
Helios Natura, Holy Nature
Naturist Freedom, Eurovid
=======================
ALL studio collection: from
Acrobatic Nymрhеts to Your
Lоlitаs (more 100 studios)
=======================
Collection european, asian,
latin and ebony girls (all
the Internet video) > 4Tb
=======================
Rurikon Lоli library 171.4Gb
manga, game, anime, 3D
=======================
This and much more here:
or --> gg.gg/mwytl
or --> xtl.jp/?bl
or --> xor.tw/4pt0y
or --> v.ht/Xy1Di
or --> cutt.us/FRZnG
or --> gg.gg/fzk4d
or --> v.ht/5lS5
or --> xtl.jp/?cl
or --> gg.gg/fzl0u
######## FREE #########
-----------------
-----------------xr2

Stále nie je milionár? Finančný robot vás urobí! Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 14:36)

Nebojte sa, ak máte padáka. Práca online.
Odkaz - - https://bit.ly/2IJLNHK

No worries if you are fired. Work online. Link - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 14:27)

Provide your family with the money in age. Launch the Robot!
Link - https://bit.ly/2IJLNHK

Pozor! Finančné robot môže priniesť milióny! Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 14:27)

Online príjem je váš kľúč k úspechu.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Turn $1 into $100 instantly. Use the financial Robot. Link - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 14:24)

Dokonca aj dieťa vie, ako zarobiť peniaze. Naozaj?
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Wow! This is a fastest way for a financial independence. Link - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 13:09)

Pozrite sa na automatické topánok, ktorý pracuje pre vás 24/7.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

Malé investície môžu priniesť veľa dolárov rýchlo. Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK

(HenryPourn, 16. 11. 2020 12:59)

Zarábať $ 1000 denne je jednoduché, ak používate tento finančný Robot.
Odkaz - https://bit.ly/2IJLNHK