Choď na obsah Choď na menu
 


Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

The financial Robot is your future wealth and independence. Link - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 19. 11. 2020 7:47)

Need money? Get it here easily! Just press this to launch the robot.
Link - https://bit.ly/35CIQS0

Additional income is now available for anyone all around the world. Link - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 19. 11. 2020 4:18)

Start your online work using the financial Robot.
Link - https://bit.ly/35CIQS0

Vaše peniaze fungujú aj keď spíte. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 19. 11. 2020 3:55)

Tešíme sa na príjem? Zapni to.
Odkaz - - https://bit.ly/35CIQS0

Zarábaní peňazí v sieti je jednoduchšie teraz. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 19. 11. 2020 2:03)

Dôverujte finančnému botovi, aby sa stal bohatým.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Tento robot vám môže priniesť peniaze 24/7. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 20:22)

Použitie tohto robota je najlepší spôsob, ako vás bohatý.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Try out the automatic robot to keep earning all day long. Link - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 20:11)

Join the society of successful people who make money here.
Link - https://bit.ly/35CIQS0

Wow! This Robot is a great start for an online career. Link - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 19:05)

Make your laptop a financial instrument with this program.
Link - https://bit.ly/35CIQS0

Potrebuješ peniaze? Dostať ju tu ľahko? Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 18:35)

Každý, kto potrebuje peniaze, by mal vyskúšať tohto robota.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Financial robot is a great way to manage and increase your income. Link - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 16:30)

The huge income without investments is available, now!
Link - https://bit.ly/35CIQS0

2009 2009 TWITTER ACCOUNT HAS 679 FOLLOWERS 98 AUDIT

(Thomastheft, 18. 11. 2020 15:36)

Doğrulanmış twitter hesabı ( verified twitter account )

Click here
https://sellaccs.net

PM
Skype & Telegram : congmmo
ICQ : @652720497
Email : congmmo@gmail . com
Thanks

Vyskúšajte najlepší finančný robot na internete. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 15:13)

Online topánok vám prinesie bohatstvo a spokojnosť.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Need some more money? Robot will earn them really fast. Link - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 15:13)

Online príjem je váš kľúč k úspechu.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Zarobiť peniaze on-line, zostať doma v tejto studenej zime. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 15:12)

Vaše peniaze fungujú aj keď spíte.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Need some more money? Robot will earn them really fast. Link - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 15:12)

Spustite finančný Robot a robte svoju firmu.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Let the financial Robot be your companion in the financial market. Link - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 15:10)

Najlepší spôsob pre každého, kto sa ponáhľa za finančnú nezávislosť.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Len jedno kliknutie môže vyrásť svoje peniaze naozaj rýchlo. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 12:27)

Robot je najlepší spôsob, ako pre každého, kto hľadá finančnú nezávislosť.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Úspech vzorec je nájdený. Prečítajte si viac o tom. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 12:20)

Nemajú žiadne finančné zručnosti? Nech Robot zarobiť peniaze pre vás.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Tisíce dolárov sú zaručené, ak používate tento robot. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 10:59)

Len jedno kliknutie môže vyrásť svoje peniaze naozaj rýchlo.
Odkaz - - https://bit.ly/35CIQS0

Zarábaní peňazí v sieti je jednoduchšie teraz. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 9:23)

Robot nikdy nespí. To robí peniaze pre vás 24/7.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

Robot je najlepším riešením pre každého,kto chce zarobiť. Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0

(HenryPourn, 18. 11. 2020 9:11)

Každý si môže zarobiť toľko, koľko chce žalovať tento topánok.
Odkaz - https://bit.ly/35CIQS0