Choď na obsah Choď na menu

Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Qxsqeog - hello

Owvfspg

tesr2r@gmail.com
:

SssvetiX - loli bird

loli sheila PT¦¦¦HC C¦¦¦P offline forum

===>>> https://biturl.top/BnIVna <<<===

Jameshed - красивый вебсайт

примерный вебресурс https://filin-group.ru/vladivostok/attestaciya-svarshhikov-i-specialistov-naks/

Raymonddek - good website

Get the facts https://www.vibragame.com/nl/chat-room/13ad-Karma.html

GordonVub - fit site

find out here now https://vibragame.com/nl/chat-room/Pusasanio3.html

Vaniarence - Источник

Loganerorb - heart web site

her response https://www.vibragame.com/se/chat-room/otto-098.html

Austinagite - Invest ETHEREUM double your ETHEREUMs within 12 hours


2x ETHEREUM: Wanna Double Your BTC to the Moon?
A section of the Moon ETHEREUM Live website shows the scheme's promise to double your ETHEREUM in 24 hours.
Click to : https://ether2x.net

ZzPR - ORDER BY 1-- vgCQ

gOqO

ZzPR - ' ORDER BY 1-- hRZT

gOqO

ZzPR - ') ORDER BY 1-- fqeS

gOqO

ZzPR - ORDER BY 1-- rXLk

gOqO

ZzPR - ) ORDER BY 1-- iUHY

gOqO

ZzPR - AND EXTRACTVALUE(3289,CONCAT(0x5c,0x717a767671,(SELECT (ELT(3289=3289,1))),0x71717a6a71))-- tYkc

gOqO

ZzPR - ' AND EXTRACTVALUE(3289,CONCAT(0x5c,0x717a767671,(SELECT (ELT(3289=3289,1))),0x71717a6a71)) AND 'kWCA'='kWCA

gOqO

ZzPR - ') AND EXTRACTVALUE(3289,CONCAT(0x5c,0x717a767671,(SELECT (ELT(3289=3289,1))),0x71717a6a71)) AND ('jriQ'='jriQ

gOqO

ZzPR - AND EXTRACTVALUE(3289,CONCAT(0x5c,0x717a767671,(SELECT (ELT(3289=3289,1))),0x71717a6a71))

gOqO

ZzPR - ) AND EXTRACTVALUE(3289,CONCAT(0x5c,0x717a767671,(SELECT (ELT(3289=3289,1))),0x71717a6a71)) AND (2672=2672

gOqO

ZzPR - 'UFcQIw<'">RfeFsR

gOqO

ZzPR - ((,('((()"

gOqO

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194

následující »


Posledné fotografie

Archív

Kalendár
september / 2022

Fotoalbum