Choď na obsah Choď na menu
 


Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Nemáš peniaze? Je ľahké ich tu zarobiť online. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 27. 11. 2020 8:40)

Našli sme najrýchlejší spôsob, ako byť bohatý. Zisti to tu.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Dodatočný príjem je k dispozícii pre každého, kto používa tohto robota. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 27. 11. 2020 8:17)

Zarobte tisíce dolárov. Finančné robot Vám pomôže to urobiť!
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Let the Robot bring you money while you rest. Link - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 27. 11. 2020 3:07)

Need money? Earn it without leaving your home.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

Získajte ďalšie peniaze bez úsilia a zručností. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 27. 11. 2020 1:30)

Jeden dolár nie je nič, ale to môže rásť do $100 tu.
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

Finančná nezávislosť je to, čo tento robot zaručuje. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 26. 11. 2020 21:01)

Robiť tisíce každý týždeň pracuje online tu.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Check out the new financial tool, which can make you rich. Link - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 26. 11. 2020 20:00)

Trust your dollar to the Robot and see how it grows to $100.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

Online earnings are the easiest way for financial independence. Link - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 26. 11. 2020 20:00)

The online income is your key to success.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

lin chi-ling

(KenCreedmoorRax, 26. 11. 2020 19:53)


lta
https://www.datanumen.com/outlook-repair/ -
north korea kimV

Finančný robot je skvelý spôsob, ako spravovať a zvyšovať svoj príjem. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 26. 11. 2020 18:02)

Wow! Tento Robot je skvelý štart pre online kariéru.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Free&easy to use youtube downloader, free and fast.

(Onlinepdfz, 26. 11. 2020 16:44)

Hi folks, just came across your website, really like your works!
Would like to share some useful free website, hope you like it.
https://fabpdf.com/
https://myconverters.com
https://topten.review/
https://ytmp3.ch/
https://keepvid.best/

We know how to make our future rich and do you? Link - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 26. 11. 2020 16:30)

Financial independence is what this robot guarantees.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

Zarobiť dolárov len sedí doma. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 26. 11. 2020 14:41)

Urobiť dolárov zostať doma a začala tento topánok.
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

Zarábať $ 1000 denne je jednoduché, ak používate tento finančný Robot. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryPourn, 26. 11. 2020 14:14)

Dokonca aj dieťa vie, ako urobiť 100 dolárov dnes.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

Aby vaše peniaze pracovať pre vás celý deň. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 26. 11. 2020 12:39)

Peniaze, peniaze! Zarobiť viac peňazí s finančným robotom!
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Finančný Robot pracuje pre vás, aj keď spíte. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 26. 11. 2020 10:43)

Nebojte sa kúpiť všetko, čo chcete s dodatočným príjmom.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Have no money? Earn it online. Link - https://plbtc.page.link/j5nk

(HenryPourn, 26. 11. 2020 9:40)

Watch your money grow while you invest with the Robot.
Link - https://plbtc.page.link/j5nk

Robot is the best solution for everyone who wants to earn. Link - https://plbtc.page.link/j5nk

(HenryPourn, 26. 11. 2020 9:40)

Have no money? It’s easy to earn them online here.
Link - https://plbtc.page.link/j5nk

Urobte si bohatý v budúcnosti pomocou tohto finančného robota. Odkaz - https://plbtc.page.link/j5nk

(HenryPourn, 26. 11. 2020 6:35)

Online príjem je najjednoduchší spôsob, ako sa vám sen.
Odkaz - https://plbtc.page.link/j5nk

Tento robot vám môže priniesť peniaze 24/7. Odkaz - https://plbtc.page.link/j5nk

(HenryPourn, 26. 11. 2020 5:55)

Finančný robot je skvelý spôsob, ako spravovať a zvyšovať svoj príjem.
Odkaz - https://plbtc.page.link/j5nk

Dodatočný príjem pre každého. Odkaz - https://plbtc.page.link/j5nk

(HenryPourn, 26. 11. 2020 2:16)

Len jedno kliknutie môže vyrásť svoje peniaze naozaj rýchlo.
Odkaz - - https://plbtc.page.link/j5nk