Choď na obsah Choď na menu
 


Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Tešíme sa na príjem? Zapni to. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 1. 12. 2020 22:01)

Finančná nezávislosť je to, čo tento robot zaručuje.
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

Wow! Tento Robot je skvelý štart pre online kariéru. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 1. 12. 2020 18:25)

Zarobiť peniaze na internete pomocou tohto topánok. Naozaj to funguje!
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

Pozrite sa, ako Robot robí $ 1000 z $ 1 investícií. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 1. 12. 2020 11:37)

Potrebuješ peniaze? Získajte ju tu ľahko! Stačí stlačiť toto na spustenie robota.
Odkaz - - https://moneylinks.page.link/6SuK

Online zárobky sú najjednoduchší spôsob finančnej nezávislosti. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 1. 12. 2020 2:27)

Najrýchlejší spôsob, ako vám peňaženku tučný je tu.
Odkaz - - https://moneylinks.page.link/6SuK

berezovec

(Raymondscasp, 30. 11. 2020 19:02)

https://berezovec.ru/roject/
https://berezovec.ru/ompany/
https://berezovec.ru/poteka/
https://berezovec.ru/ortgage-calculator/
https://berezovec.ru/aternity-capital/
https://berezovec.ru/nstallment/
https://berezovec.ru/ubsidy/
https://berezovec.ru/ews/
https://berezovec.ru/uarantee/
https://berezovec.ru/roperty/
https://berezovec.ru/ooperation/
https://berezovec.ru/ommerce/
https://berezovec.ru/ontact/
https://berezovec.ru/lient/login

Zarábaní peňazí je veľmi jednoduché, ak používate finančné robota. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 15:56)

Zarábaní peňazí je veľmi jednoduché, ak používate finančné robota.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Začať robiť tisíce dolárov každý týždeň len pomocou tohto robota. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 15:49)

Nebojte sa kúpiť všetko, čo chcete s dodatočným príjmom.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Trust your dollar to the Robot and see how it grows to $100. Link - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 15:25)

We know how to increase your financial stability.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

We have found the fastest way to be rich. Find it out here. Link - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 15:20)

Check out the automatic Bot, which works for you 24/7.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

Začať robiť tisíce dolárov každý týždeň len pomocou tohto robota. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 10:07)

Každý si môže zarobiť toľko, koľko chce teraz.
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

Pozrite sa, ako Robot robí $ 1000 z $ 1 investícií. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 6:20)

Finančná nezávislosť je to, čo tento robot zaručuje.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Začať robiť tisíce dolárov každý týždeň len pomocou tohto robota. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 6:14)

Zarobiť peniaze na internete pomocou tohto topánok. Naozaj to funguje!
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

Získajte ďalšie peniaze bez úsilia a zručností. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 6:12)

Nech je finančný Robot vaším spoločníkom na finančnom trhu.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

Vyskúšajte najlepší finančný robot na internete. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 6:10)

Potrebuješ peniaze? Získajte ju tu ľahko! Stačí stlačiť toto na spustenie robota.
Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

No worries if you are fired. Work online. Link - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 5:48)

Start making thousands of dollars every week.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

Making money in the net is easier now. Link - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 5:48)

Need money? Get it here easily! Just press this to launch the robot.
Link - https://is.gd/HWDxGZ

Online topánok vám prinesie bohatstvo a spokojnosť. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 1:16)

Robot nikdy nespí. To robí peniaze pre vás 24/7.
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

Zarobiť peniaze na internete pomocou tohto topánok. Naozaj to funguje! Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 30. 11. 2020 0:54)

Online práca môže byť naozaj efektívne, ak používate tento Robot.
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ

225 70 r15 зима

(BobbyJen, 29. 11. 2020 22:31)

безупречный вебсайт https://coleso.md/235_75_r15_anvelope/ - 205 70 r15 лето, 205 70 r14 md, 225 55 r19 лето

# 1 finančný expert v sieti! Pozrite sa na nového robota. Odkaz - https://is.gd/HWDxGZ

(HenryPourn, 29. 11. 2020 20:52)

Nemáš peniaze? Je ľahké ich tu zarobiť online.
Odkaz - - https://is.gd/HWDxGZ