Choď na obsah Choď na menu

Práva dieťaťa

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami  zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach  vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovno a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu  treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obkolpené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má  nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytne pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

HenryPourn - Finančný Robot pracuje pre vás, aj keď spíte. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Nech je finančný Robot vaším spoločníkom na finančnom trhu.
Odkaz - - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - No need to worry about the future if your use this financial robot. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Still not a millionaire? The financial robot will make you him!
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Nech je finančný Robot vaším spoločníkom na finančnom trhu. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Zistite si o najjednoduchší spôsob, ako peniaze zarábať.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Ronaldvax - benign web site

go to this website https://porno150.com/category/asian/

HenryPourn - Online príjem je najjednoduchší spôsob, ako sa vám sen. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Použitie tohto robota je najlepší spôsob, ako vás bohatý.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Obrovský príjem bez investícií je k dispozícii. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Je to najlepší čas na spustenie robota získať viac peňazí.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Finančný Robot je váš expert # 1 na zarábaní peňazí. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Finančný Robot je # 1 investičný nástroj vôbec. Spustite to!
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Join the society of successful people who make money here. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Additional income is now available for anyone all around the world.
Link - - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Získajte ďalšie peniaze bez úsilia a zručností. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Spustite robota a nechajte ho priniesť peniaze.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Jedno kliknutie robota vám môže priniesť tisíce dolárov. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Použitie tohto robota je najlepší spôsob, ako vás bohatý.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Nechajte svoje peniaze rastú do hlavného mesta s týmto robotom. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Spustite finančný Robot a robte svoju firmu.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Robiť tisíce každý týždeň pracuje online tu. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Každý váš dolár môže premeniť $ 100 po obede tohto robota.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Je to najlepší čas na spustenie robota získať viac peňazí. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Najrýchlejší spôsob, ako vám peňaženku tučný je tu.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Nemáš peniaze? Získajte ho online. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Zarábaní peňazí môže byť veľmi jednoduché, ak používate tento Robot.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Jeden dolár nie je nič, ale to môže rásť do $100 tu. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Urob si svoj počítač, aby sa vám zarábať nástroj.
Odkaz - - https://moneylinks.page.link/6SuK

HenryPourn - Urob si svoj počítač, aby sa vám zarábať nástroj. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Zistite si o najjednoduchší spôsob, ako peniaze zarábať.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Pozrite sa na najnovší spôsob, ako urobiť fantastický zisk. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Zarábaní peňazí môže byť veľmi jednoduché, ak používate tento Robot.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Zarobte tisíce dolárov. Finančné robot Vám pomôže to urobiť! Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Spustite robota a nechajte ho priniesť peniaze.
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Dokonca aj dieťa vie, ako urobiť 100 dolárov dnes. Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Finančný Robot je # 1 investičný nástroj vôbec. Spustite to!
Odkaz - https://goo-gl.ru.com/3EQ

HenryPourn - Rich people are rich because they use this robot. Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

Join the society of successful people who make money here.
Link - https://goo-gl.ru.com/3EQ

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143

následující »


Posledné fotografie

Archív

Kalendár
máj / 2022

Fotoalbum