Choď na obsah Choď na menu
article preview

Vydávanie samotestov 24.02. 2022

Vážení rodičia,

vo štvrtok 24.02. vydávame antigénové samotesty. Testy môže prebrať len zákonný zástupca žiaka v čase od 15:00 do 17:00. Mimo vyhradeného času testy nemožno vydať. Pri preberaní testov dodržujte rozostupy.

Dôležité upozornenia:

Preberajúci (zákonný zástupca žiaka) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať písomne do žiackej knižky v časti poznámky.

Zákonný zástupca potvrdzuje škole vykonanie každého antigénového samotestu. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok samotestu, zákonný zástupca bezodkladne oznámi tuto skutočnosť škole a žiak ostáva doma.

Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené. V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť. V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

Návod na používanie antigénových samotestov od značky Siemens Healthineers.docx

Návod na používanie samotestov nájdete i na webovej stránke výrobcu kliknutím na nasledovný link:

https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk

 

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum