Choď na obsah Choď na menu
article preview

Prezenčné vyučovanie od pondelka 8.2. 2021

Dôležité informácie k návratu žiakov do školy od 8.2.2021.

 

Vážení rodičia,

 

dňa 8.2.2021, to je v pondelok, sa obnovuje prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa ZŠ, ktoré je podmienené negatívnym testom zamestnancov a zákonných zástupcov detí, nie starším ako 7 dní.

Otestovať sa môžete v sobotu 06.02. v Dome kultúry v Petrovej Vsi od 8:00 hod. do 20:00 hod. za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Dieťa sa testovať nemusí. Pri vstupe do školy odovzdá Prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť tu: 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti_február 2021.docx

Tlačivo bude k dispozícii aj na odbernom mieste pri testovaní.

 

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1.   škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

 

Milí rodičia,

chcem Vás ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie!

 

Návrat do škôl _manuál.pdf

 

 

 

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum