Choď na obsah Choď na menu
article preview

Policajná hipológia

Dňa 5.6. sme sa zúčastnili v MŠ Petrova Ves výcviku policajných koní oddelenia jazdnej polície odboru kynológie a hipológie. 

Oddelenie jazdnej polície vykonáva hliadkové služby a bezpečnostné opatrenia v rámci celej Slovenskej republiky. Pravidelne sa zúčastňujú na rôznych rizikových športových podujatiach, verejných zhromaždeniach, pátracích akciách či preventívne kontrolujú chatové a rekreačné oblasti, kde sa zameriavajú na zamedzenie páchania trestnej činnosti krádeží dreva a vlámaní do rekreačných chát. Môžeme ich taktiež vidieť aj na pravidelných hliadkach v centre hlavného mesta. Výhodou služobných koní je hlavne  ich schopnosť pracovať v teréne so sťaženým prístupom a ich prirodzený rešpekt.

Príslušníci jazdnej polície spolupracujú s odborom komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru na príprave a realizácii celoslovenských preventívnych podujatí zameraných na prácu s deťmi a školopovinnou mládežou. 

Ďakujeme za pozvanie!

 

Náhľad fotografií zo zložky Výcvik policajných koní 6.6. 2024

Archív

Kalendár
júl / 2024

Fotoalbum