Choď na obsah Choď na menu

Chrípkové prázdniny 2015

Riaditeľka Základnej školy Petrova Ves 90, po dohode so zriaďovateľom školy Obec Petrova Ves a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, oznamuje rodičom  žiakov základnej školy, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou zatvára školské zariadenie od 17.2.2015 ( t.j. utorok ) do 20. 2. 2015 ( v piatok ).

Vyučovanie sa začne 23.2.2015

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum