Choď na obsah Choď na menu
article preview

Zmeny v Školskom semafore

Zmeny v Školskom semafore:

V prípade, že žiak alebo pedagogický/odborný zamestnanec bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole, nejde do karantény, pokiaľ sa u neho neprejavujú klinické príznaky ochorenia. Takéto osoby musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 nasledujúcich 10 dní v škole. Žiaci v škole môžu nahradiť respirátor rúškom.

V prípade, že žiak prišiel do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov mimo školy alebo v domácnosti (viď úzky kontakt), ide tento žiak do karantény. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov.

V prípade príznakov je potrebné kontaktovať lekára. Po ukončení karantény musia mať žiaci 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Žiaci v škole môžu nosenie respirátora po karanténe nahradiť rúškom.

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo

2. kompletne očkovaná alebo

3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19  v období pred nie viac ako 180 dňami,

4. žiakom alebo pedagogickým/odborným zamestnancom školy, pokiaľ k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy a neprejavuje klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Vysvetlenie pojmov:

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 a :

1. osoby boli v priamom fyzickom kontakte alebo

2. osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút alebo

3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút,

4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

 

Ako postupovať v prípade pozitívneho ag samotestu u žiaka nájdete kliknutím na nasledovný link:

https://www.zspetrovaves.sk/clanky/covid-dokumenty/ako-postupovat-pri-pozitivnom-antigenovom-samoteste.html

Rodič je naďalej povinný pri každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov a po karanténe) predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (viď Dokumenty na stiahnutie). Ak nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, oslovte triednu učiteľku.

Dokumenty na stiahnutie:

Cestne_vyhlasenie_o_pozitivite_ag_samotestu_a_o_absolvovani_izolácie_2022.docx

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_25_02_2022.docx

 

 

Archív

Kalendár
august / 2022

Fotoalbum