Choď na obsah Choď na menu
article preview

Nové tlačivá

Vážení rodičia,

od 31.01. 2022 boli zverejnené aktuálne tlačivá ( Oznámenie o výnimke z karantény a Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ), ktoré si môžete stiahnuť tu:

Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny_31_01_2022.docx

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_25_02_2022.docx

 

Rodič je naďalej povinný pri každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Ak nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, oslovte triednu učiteľku.

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

 

Archív

Kalendár
august / 2022

Fotoalbum