Choď na obsah Choď na menu
article preview

Nové tlačivá

Vážení rodičia,

pri nástupe dieťaťa do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladáte „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia vyučovania v triede.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf 

V Petrovej Vsi 31.08. 2022

 

 

 

 

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
marec / 2023

Fotoalbum