Choď na obsah Choď na menu
article preview

Ako postupovať pri pozitívnom antigénovom samoteste

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy!

2. Rodič telefonicky alebo e-mailom musí kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup. Všeobecný lekár pre deti a dorast v prípade potreby stanoví nutnosť ďalšieho vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

3. Rodič musí oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu nejde do karantény. Žiaci v triede musia mať však po dobu 10 dní prekryté horné dýchacie cesty počas vyučovania. Dôrazne odporúčame použitie respirátora FFP2.

5. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (viď príloha). Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

6. Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.

7. Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (viď príloha).

Prílohy:

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_25_02_2022.docx

Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny_2022.docx

Cestne_vyhlasenie_o_pozitivite_ag_samotestu_a_o_absolvovani_izolácie_2022.docx

 

Úzky kontakt s pozitívne testovanou osobou:

Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa neumožní dochádzka do školy alebo školského zariadenia (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19).

Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény (pred nástupom do školy odporúčame žiaka otestovať). V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje detského lekára.

Pozitívne testovaná osoba a úzke kontakty, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19 počas izolácie/karantény postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Čo je izolácia?

Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19.

Trvanie:

5 dní pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od

- dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo

 - objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

Koniec izolácie:

určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Žiaci v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

 

Archív

Kalendár
august / 2022

Fotoalbum