Choď na obsah Choď na menu
 


Skratky predmetov

2. 9. 2014

SJL - Slovenský jazyk a literatúra

ANJ - Anglický jazyk

MAT - Matematika

INV - Informatická výchova

PRI - Prírodoveda

VLA - Vlastiveda

NAV - Náboženská výchova

PRV - Pracovné vyučovanie

HUV - Hudobná výchova

VYV - Výtvarná výchova

TEV - Telesná výchova